OPEN 2022 van 1 April tot 16 Oktober


Reserveringsformulier

Persoonlijke informatie

Accomodatie/kampeerplek

Hoeveel personen zijn het?


Opmerkingen
 Ik ga akkoord met de reserveringsvoorwaarden en de bepalingen in het privacy regelement *

Met deze mededeling informeert Camping Rubina Resort, (hierna, de "CAMPING") de gebruikers van haar website www.rubinaresort.com over haar politiek ten opzichte van de bescherming van privé persoonsgegevens (hierna, "de Persoonlijke Gegegevens") met het doel de gebruikers vrijwillig te laten besluiten de hun gevraagde Persoonlijke Gegevens te verschaffen tijdens het maken van on-line reserveringen of informatieaanvragen aan de CAMPING. De CAMPING behoudt het recht deze politiek te veranderen in geval van wijzigingen in de wetgeving of aanpassingen in de marktpraktijk. Mocht een dergelijke wijziging zich voordoen, dan deelt de CAMPING deze verandering mede, op deze pagina´s, ruim voor het implanteren van de wijziging.

De door de CAMPING ontvangen Persoonlijke Gegevens zullen automatisch verwerkt worden en geplaatst worden in het corresponderende automatische Persoonlijke Gegevens bestand, behorende tot de CAMPING en waarvoor de CAMPING verantwoordelijk is. Het doel van het plaatsen in de bestanden en het verwerken van de Persoonlijke Gegevens, uitgevoerd door de CAMPING of door derden in opdracht van de CAMPING, is het beheren van de contractuele relatie die de klant kan hebben, in dat geval, met de CAMPING, voor het management, administratie, uitbreiding en verbetering van de service verleend door de CAMPING; voor het aanpassen van de genoemde serviceverlening aan de preferentie van de klant, voor de analyse van de gebruikte dienstverleningen door de klanten, voor de opbouw van nieuwe dienstverleningen wat betreft de eerdergenoemde service, voor het toezenden van updates wat betreft de dienstverlening, en voor het verzenden, via traditionele weg of electronische, van technische, operationele en commerciële informatie die betrekking heeft tot de producten en de service die de CAMPING biedt, op de huidige datum en in de toekomst.

De CAMPING zal de Persoonlijke Gegevens niet delen met of doorgeven aan derden zonder de specifieke toestemming van de betrokken klant. De CAMPING of de derde die in opdracht van de CAMPING de Persoonlijke gegevens verwerkt, heeft de legaal vereiste maatregelen geïnstalleerd voor de beveiliging van de Persoonlijke Gegevens. Echter, de gebruiker dient te verstaan dat veiligheidsmaatregelen van het Internet niet onfeilbaar zijn.

De gebruiker behoudt het recht om wijzigingen, verwijdering en rectificatie wat betreft de Persoonlijke Gegevens door contact op te nemen met de CAMPING door het zenden van een e-mail naar info@rubinaresort.com.


Terug naar de reserveringsformulier