OBERT 2024 del 21 Març al 13 Octubre


Sol·licitud de reserva

Informació personal

Informació sobre l'allotjament

Quantes persones son?


Comentaris
 He llegit i accepto les condicions de reserva i la política de privacitat *

Mitjançant aquest avís, Camping Rubina Resort (d'ara endavant, el "CAMPING") informa als usuaris de la seva pàgina web www.rubinaresort.com sobre la política relacionada amb la protecció de dades personals (d'ara endavant, "the Personal Data") per què els usuaris de forma voluntària i lliure, decideixin si volen facilitar al Camping les seves dades personals demanades per a formalitzar una reserva on-line o per a qualsevol tipus d'informació que vulgui del càmping. El CAMPING es reserva el dret de modificar aquesta política a fi d'adaptarla a una nova legislació o llei en el sector del mercat, en cas que aquesta modificació passés, el CAMPING anunciarà dita modificació en aquestes pàgines abans de la seva execució i anticipadament.

Les dades personals rebudes pel CAMPING seran processades electrònicament i automàticament pasaran a formar part dels arxius de dades personals del CAMPING i de les quals n'és responsable. El propòsit d'aquest processament de les dades personals serà portat a cap directa o indirectament pel CAMPING o per terceres parts en nom del CAMPING, no és un altra que el manteniment de la relació contractual que s'estableix, com pot donar-se el cas, entre el CAMPING i l'usuari, per la gestió, administració expansió i millora dels serveis oferts pel CAMPING; per l'adaptació d'aquests serveis a gust i preferència dels usuaris per l'anàlisi de l'ús d'aquests serveis per part dels usuaris, per nous dissenys de nous serveis relacionats amb els serveis anteriorment explicats, per enviar, mitjançant mitjans tradicionals o electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial relacionada amb els productes i serveis oferts pel CAMPING, en l'actualitat o en un futur.

El CAMPING no cedirà, compartirà o transferirà les dades personals a terceres persones sense el consentiment previ i explícit dels usuaris afectats. El CAMPING o terceres parts que transfereixin les dades personals a nom del CAMPING, han adoptat els nivells de seguretat per a la protecció de dades que es requereix legalment. Tot i el que s'ha expressat anteriorment, l'usuari és conscient que els mitjans de seguretat d'internet no són inexpugnables.

Els usuaris tenen i poden exercir el dret a accedir, cancel·lar, rectificar i oposar-se a l'ús de les seves dades personals posant-se en contacte amb el CAMPING per e-mail a info@rubinaresort.com.


Tornar al formulari